Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Program Ochrona Georóżnorodności i Geoturystyka

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Program Ochrona Georóżnorodności i Geoturystyka

Polska, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 | Strona WWW

Centralny Rejestr Geostanowisk Polski jest popularnonaukowym serwisem prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (link do strony www.pgi.gov.pl ) w ramach Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Są w nim gromadzone informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w Polsce, tzw. geostanowiskach, czyli obiektach geologicznych ważnych z punktu widzenia prezentacji i zachowania georóżnorodności.

Zbiór danych obsługiwany jest przez internetową aplikację ( http://geostanowiska.pgi.gov.pl/gsapp/ ), która pozwala na wyszukiwanie informacji, zgodnie z zadanymi kryteriami, np. według podziału administracyjnego kraju, typu czy rangi obiektu. W bazie można uzyskać podstawowe informacje o geostanowisku, jego lokalizacji, możliwości dojazdu, opis stanu zachowania obiektu, jego geologiczną charakterystykę, galerię zdjęć i ilustracje objaśniające oraz wykaz literatury dotyczącej obiektu.

Obecnie w bazie znajduje się łącznie ok. 3000 geostanowisk z całej Polski. Planowane jest wprowadzenie 1100 nowych geostanowisk.