Pojezierze Brodnickie

Pojezierze Brodnickie

87-305 Zbiczno, Wysokie Brodno 6 | Strona WWW

Agroturystyczne Stowarzyszenie Pojezierza Brodnickiego jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych społeczności wiejskiej oraz osób świadczących usługi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Skupia ono właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy działając w Stowarzyszeniu, w miarę możliwości starają się promować cały region w różnego typu targach i imprezach turystycznych.

Od samego początku Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Federacja jest właścicielem systemu kategoryzacjii Wiejskiej Bazy Noclegowej gwarantującej usługi turystyczne na odpowiednim poziomie. Jej celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług, ujednolicenie oznakowania obiektów oraz udzielenie rekomendacji uprawniającej do zamieszczenia oferty reklamowej w materiałach Federacji.

Szlaki przypisane do tego Partnera