Krzysztof Lis

Krzysztof Lis

@trail.pl z Stanisława Staszica, 8 C 3