ROWEREM PRZEZ POWIATY - część 5

Numer szlaku: EWE-201c-e

Dojeżdżamy do Zalewu(114,50), na rogu ul. Zielonej z lewej strony dawna rosyjska Strażnica Graniczna, (http://trail.pl/poi/dawna-rosyjska-straznica-graniczna-w-przysiolku-glaz) Jedziemy w stronę Rynku, z prawej strony Zespół Zamkowy. Wjeżdżamy do Rynku, z prawej Dom Kultury, a dalej Urząd Gminy, a pośrodku Pomnik Niepodległości. Od Rynku na wschód przy ulicy Kościelnej kościół parafialny p.w. Św. Trójcy (http://trail.pl/poi/kosciol-pw-sw-trojcy-w-boleslawcu). Z Rynku podążamy na wschód do ul. Kościuszki i skręcamy w prawo. Jedziemy w kierunku Chróścina, mijając z lewej strony współczesny budynek z 2007 r. Banku Spółdzielczego a przed nim cokół z tablicą pamiątkową z okazji 80-lecia działalności Banku Spółdzielczego oraz kamienny portret Franciszka Stefczyka, 1861 – 1924- założyciela Banku). Ok. 200m od Banku po prawej stronie znajduje się nieczynny piec do wypalania wapna tzw. wapiennik. Przejeżdżamy przez wieś Kolonię Bolesławiec Chróścin(116,30), mając z prawej strony bazę GS za ogrodzeniem zachodnim bazy dawny cmentarz żydowski. Za bazą  w prawo na zachód   zaraz w lewo na południowy zachód do węzła Kolonia Bolesławiec Chróścin Las(117,10). Od  węzła jedziemy na południe do drogi asfaltowej Siemianice – Chróścin. gdzie skręcamy w lewo do węzła szlaków przy bramie wjazdowej do Gospodarstwa Agroturystycznego „Bocianie Gniazdo”Chróścinie(118,60) Od węzła jedziemy na wschód, po 100m skręcamy w prawo do Chróścina Węzła I (118,90) , od węzła w lewo na wschód przez wieś Chróścin do skrzyżowania dróg Chróścin Węzeł II(120,30) (węzeł szlaków  rowerowych, początek szlaku zielonego do Wójcina) (stąd ok. 500m na północ znajduje się kościół parafialny w Chróścinie p.w. Św. Mikołaja (http://trail.pl/poi/kosciol-sw-mikolaja-chroscin). Od węzła podążamy w stronę lasu do skrzyżowania dróg w lesie, węzeł szlaków Chróścin Zamek PKS/120,20/ i skręcamy w prawo, jedziemy 1km do osady Posada DPS(122,20),Skręcamy w lewo mając po prawej stronie Zamek – Pałac gen. Łopuchina, dojeżdżamy do Cerkiewki – Grobowca. Za Cerkiewką węzeł szlaków Posada Cerkiew(122,70)  za węzłem  jedziemy w stronę wsi Gola, mijamy z lewej dawny park podworski, Za parkiem skręcamy w prawo w drogę do Byczyny,  jedziemy 200m w stronę przystanku PKS w Goli (123,90), węzeł szlaków (rowerowych dochodzi tu szlak rowerowy żółty który będzie nam towarzyszył do węzla w lesie), za przystankiem dawna rosyjska komora celna tzw. kardon, Przed przystankiem PKS skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku wsi Wójcin. Przejeżdżamy przez wieś Golę z lewej strony dom nr 44, a po prawej stronie kaplica p.w. św. Wincentego. Za Golą wjeżdżamy w las i po ok. 300m od początku lasu skręcamy w prawo,węzęł Las Golski/125,10/ i po 200m skręcamy w lewo w tzw. Drogę Kozacką. Drogą Kozacką jedziemy ok. 2km na wschód gdzie skręcamy w lewo,/ z prawej strony widok na dolinę rzeki Prosny i las Kluczowski,/ i dojeżdżamy gdzie skręcamy w lewo do Padół.W Padołach skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez część wsi Wójcin tzw. Galicja, i docieramy do Wójcina ul Świerczewskiego Węzeł/130,30//początek szlaku rowerowego żółtego/gdzie skręcamy w prawo w stronę kościoła (węzeł szlaków, początek szlaku zielonego do Chróścina i czarnego do Nalepy). Kościół parafialny w Wójcinie (130,70) p.w. św. Katarzyny z 1914 – 1920 r.(http://trail.pl/poi/kosciol-sw-katarzyny-wojcin). Od kościoła jedziemy na wschód do wsi Łubnice (134,90). Po wjeździe do wsi Łubnice koło szkoły skręcamy w prawo w ul. Sikorskiego, gdzie po lewej stronie mijamy Urząd Gminy w Łubnicach i dojeżdżamy do kościoła. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP (http://trail.pl/poi/kosciol-wniebowziecia-nmp-w-lubnicach). Od kościoła jedziemy na wschód w kierunku wsi Dzietrzkowice, z prawej strony mijamy cmentarz łubnicki, a na nim groby Rappardów i Nieszkowskich, właścicieli Łubnic i Dzietrzkowic. Dojeżdżamy do kościoła w Dzietrzkowicach (138,90), i skręcamy w prawo (węzeł szlaków rowerowych, początek szlaku zielonego do Czastar). Nadal podążamy na południowy wschód do węzła Dzietrzkowice/Węgielnica/141,50//.Od węzła podążamy  do przystanku PKS we wsi Toplin (141,60) (znajduje się tu węzeł szlaków rowerowych, przebiega tędy szlak zielony relacji Skomlin – Ożarów i znajduje śie tu początek łącznika do szlaku Bursztynowego). Tutaj kończy lub rozpoczyna się szlak,,Rowerem Przez Powiaty”

Zaloguj się, żeby dodać swój czas przejścia!

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię