Zdjęcia

  • Starorobocińaski Wierch - Tatry Zachodnie
  • powrót do Chochołowskiej  - Tatry Zachodnie
  • 12577 - Tatry Zachodnie
  • widok na wschód  - Tatry Zachodnie
  • na szlaku  - Tatry Zachodnie
  • z Wołowca  - Tatry Zachodnie