Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oczarowuje odwiedzających go turystów niezwykłymi formacjami skalnymi, górskimi potokami i malowniczymi pagórkami. Leży on w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego i obejmuje Pogórza Strzyżowskie oraz Dynowskie. Jest chętnie odwiedzany przez miłośników historii oraz rowerzystów.

Wybijające się z ziemi, poskręcane i potężne bloki piaskowca są znakiem rozpoznawczym Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Wiele z tych skał ma status pomników przyrody. Lasy stanowią niespełna połowę obszaru parku. Nie brakuje tutaj też malowniczych łąk, pastwisk i ekologicznych gospodarstw rolnych. W parku można odnaleźć 40 gatunków roślin górskich objętych ścisłą ochroną. Oprócz rzadkich traszek, orlików krzykliwych czy puchaczy, swój dom mają tutaj też duże drapieżniki, takie jak wilk czy ryś. W parku wyznaczono trzy rezerwaty przyrody.

Odwiedzając to miejsce, można zatrzymać się w którymś z gospodarstw agroturystycznych, lub na polu namiotowym. Tuż za północnymi granicami Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego leży dysponujący kilkoma hotelami i wygodnymi zajazdami Strzyżów. Ta niewielka miejscowość leży nad rzeką Wisłok, która przepływa przez teren parku i jest miejscem wielu popularnych spływów kajakowych.

Ze Strzyżowa w głąb Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego prowadzi zielony szlak turystyczny. Można nim dojść do wsi Bonarówki, gdzie warto obejrzeć dawną cerkiew grekokatolicką, w której obecnie mieści się kościół filialny rzymskokatolickiej parafii w Żyznowie. Bezcenny, drewniany zabytek pochodzi z pierwszej połowy XVII w. Dalej zielony szlak wiedzie przez pasmo Czarnego Działu do Węglówki, gdzie można podziwiać nieco młodszą, murowaną cerkiew. Świątynia powstała pod koniec XIX stulecia i podobnie, jak ta w Bonarówce, jest obecnie wykorzystywana przez katolików. Z Węglówki zielony trakt prowadzi na Królewską Górę. Ten jeden z najwyższych na terenie parku szczytów znosi się na wysokość 554 m n.p.m. Na jednym z jego zboczy w dawnych czasach prowadzono intensywne wydobycie piaskowca.

Kolejnym przystankiem zielonego szlaku turystycznego są ruiny Zamku Kamieniec. Wnosząca się na skalistym pagórku, dawna warownia jest jednym z najciekawszych obiektów na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi obowiązkowy punkt zwiedzania dla wszystkich odwiedzających te strony wycieczek. Był jedną z najstarszych murowanych warowni na Podkarpaciu, wzniesionych jeszcze przez Kazimierza Wielkiego. Pod koniec XVII w. Zamek Kamieniec popadł w ruinę i jest od tego czasu opuszczony. Obecnie w jednej z jego baszt działa małe muzeum.

Przy zamku rozpoczyna się popularny szlak rowerowy „Wokół Kamieńca i Prządek”. Trakt został stworzony przede wszystkim z myślą o miłośnikach kolarstwa górskiego i prowadzi częściowo przez drogi asfaltowe. Prowadzi m.in. na najwyższy szczyt w parku, czyli 585-metrową Suchą Górę. Pokonujących szlak cieszą przez większość jego odcinków wspaniałe panoramy Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich.

fot. Korona b, Wikimedia Commons