Dodawanie nowego szlaku: mapa i edycja śladu GPX

Pole “Mapa (miejsca)” służy do edycji śladu wgranego z GPS. Możesz dzięki niej zmienić położenie lub usunąć niepotrzebne punkty na trasie i waypointy (punkty zapisane podczas marszu, nie “połączone” ze sobą śladem).

Dodawanie waypointów (miejsc na mapie)i ich opis

 1. Wybierz przycisk “Dodaj” 1) i zaznaczasz jak najdokładniej nowe punkty na mapie(2).
 2. Wybierz przycisk “Opis”(3), następnie kliknij dany waypoint(4).
 3. W otworzonym oknie (dymku) wypełnij potrzebne informacje: nazwę, typ i opis(5).
 4. Możesz też dołączyć zdjęcia lub filmy (5).
 5. Naciśnij “Zapisz”(6) i zamknij dymek.
Dodawanie punktów do mapy, uzupełnianie opisu punktu i dodawanie multimediów

Edycja waypointów

 1. Jeśli masz już widoczne na mapie punkty wgrane z GPSa, kliknij “Edytuj”(1) i przestaw je w odpowiednie miejsce.
 2. Aby zapisać wprowadzone zmiany, musisz zamknąć tryb edycji waypointów, np. klikając na ikonę strzałki w menu mapy (pierwsza od lewej)(5).

Edycja śladów

 1. Wybierz przycisk “Edytuj”(1) i kliknij na ślad – wzdłuż pojawią się pomarańczowe znaczniki(2).
 2. Powiększ widok mapy(3), a następnie przesuń fragmenty śladu na właściwie miejsce(4).
 3. Jeśli jakiś punkt trasy jest niepotrzebny, najedź na niego kursorem i wciśnij “Delete” na klawiaturze.
 4. Aby zapisać wprowadzone zmiany, musisz zamknąć tryb edycji śladu, np. klikając na ikonę strzałki w menu mapy (pierwsza od lewej)(5).

Rozpoczynanie edycji śladu i przestawianie segmentów

Zmieniony przebieg śladu i zapisanie wprowadzonych zmian

Zobacz pełny spis artykułów dotyczących pomocy użytkownika w serwisie TRAIL.PL.