Lednicki Park Krajobrazowy

Lednicki Park Krajobrazowy obejmuje tereny wokół Jeziora Lednica w środkowo-wschodniej części Wielkopolski. Na największej z pięciu wysp akwenu stał kiedyś słowiański gród, w którym według niektórych źródeł przyjął chrzest sam Mieszko I. Dziś do działającego tu Muzeum Pierwszych Piastów ciągną wycieczki z całej Polski. Co roku nad brzegiem jeziora organizowane są wielotysięczne, chrześcijańskie Spotkania Młodych Lednica 2000.

Lednicki Park Krajobrazowy to jedna z głównych atrakcji związanego z początkiem polskiej państwowości, turystycznego Szlaku Piastowskiego. Dobrymi bazami wypadowymi do jego zwiedzenia są dysponujące licznymi hotelami i bardzo dobrze z nim skomunikowane Poznań oraz Gniezno. Chcąc zamieszkać nieco bliżej Jeziora Lednica, można poszukać w okolicy gospodarstwa agroturystycznego albo zatrzymać się w neogotyckim pałacu w Krześlicach, oddalonym około 7 km od zachodniej granicy parku. W czasie organizowanych tu w każdą pierwszą sobotę czerwca Spotkań Młodych, miasteczko namiotowe dla tysięcy pielgrzymów wyrasta na Polach Lednickich pomiędzy wsiami Skrzetuszewo i Imiołki, nad północno-zachodnim brzegiem Lednicy.

Rynnowe jezioro o długości 7,3 km stanowi 7 procent powierzchni całego Lednickiego Parku Krajobrazowego. Pozostała część to głównie pola uprawne. Większość okolicznych lasów została wykarczowana już w okresie intensywnego osadnictwa we wczesnym średniowieczu. Poza najważniejszym grodem Mieszka na Ostrowie Lednickim, zachowały się tu pozostałości paru innych, niewielkich warowni z okresu średniowiecza, a nawet ludzkich osad z okresu neolitu.

Nad północnym brzegiem Lednicy przebiega wielkopolski odcinek Drogi Św. Jakuba, specjalnie oznakowanego szlaku pielgrzymkowego do najsłynniejszego w Europie sanktuarium Santiago de Compostela w Hiszpanii. Z religią chrześcijańską, a przede wszystkim z początkami Państwa Polskiego jest też nierozerwalnie związana największa z wysp jeziora, Ostrów Lednicki. To na nim według części historyków miał przejąć chrzest Mieszko I. Przykryte dachem pozostałości książęcego grodu można dziś podziwiać w działającym na wyspie Muzeum Pierwszych Piastów.

W czasach Mieszka, Ostrów Lednicki był połączony z zachodnim i wschodnim brzegiem jeziora mostami. Obecnie na wyspę można dostać się jedynie promem, kursującym z położonego po wschodniej stronie tzw. Małego Skansenu, który jest częścią Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Na cały kompleks, wraz z Ostrowem Lednickim, obowiązuje wspólny bilet wstępu. W Małym Skansenie odtworzono dla turystów średniowieczną osadę. Stoi tu także najstarszy w Polsce, XVI-wieczny wiatrak koźlak. Jeśli u kogoś zwiedzanie pobudzi apetyt, może się w Małym Skansenie posilić w postawionej nad samym brzegiem jeziora, drewnianej smażalni ryb „Rybakówka”.

Nieopodal osady znajduje się większy skansen w Dziekanowicach, w którym zgromadzono wiele urokliwych zabytków wiejskiej architektury Wielkopolski z okresu od XVI do początków XX w. W sezonie turystycznym pomiędzy krytymi strzechą chatami i stodołami można natknąć się na grupy inscenizacyjne w tradycyjnych chłopskich strojach. Po przekroczeniu progu ślicznego Dworcu ze Strudzieńca, przeniesiemy się tu w świat dawnej polskiej szlachty.

fot. Wikipek, Wikimedia, Ostrów Lednicki