Na tropie szlaku

Zastanawialiście się ile jest w Polsce rodzajów szlaków turystycznych? Jak są znakowane na mapie i w terenie? My tak! Po trzech latach działania serwisu, postanowiliśmy zrewidować zawartość naszej bazy, przeczesać internet i sprawdzić okolicę. Chcielibyśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie typy  i oznaczenia szlaków z jakimi się spotkamy w terenie, a następnie podzielić się tą wiedzą z wszystkimi zainteresowanymi.

Oznakowanie szlaków
Oznakowanie szlaków w Lusowie k. Poznania

Każdy z nas zna podstawowe oznaczenie szlaku turystycznego w Polsce – trzy paski tej samej szerokości, dwa białe a środkowy w kolorze żółtym, czerwonym, czarnym, zielonym lub niebieskim. Jeśli dodatkowo znajduje się nad nim namalowany rower, to jasne jest dla każdego, że to szlak rowerowy.

Taki model znakowania był obecny na terenie naszego kraju od lat 20. XX wieku – wcześniej, stosowano pojedynczą czerwoną kreskę, którą nieco później “wzmacniano” białą linią obok czerwonej. W kolejnych latach, sieć szlaków uległa zagęszczeniu a także pojawiła się konieczność rozróżnienia tras dla pieszych od tras kolarskich, czy dodanie oznaczeń tras dedykowanych specjalnym aktywnościom (jak nordik walking) czy tematyce (trasy dydaktyczne).

Obecnie można naliczyć kilkadziesiąt różnych oznakowań szlaków w terenie, o bardzo zróżnicowanych kształtach i formie (tabliczki na “tyczkach” czy  obrazki malowane na drzewach). Częściowo jest to spowodowane faktem, iż znakowanie szlaków nie leży już tylko w rękach Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, a z drugiej strony, że nie ma jasnych przepisów prawnych czy chociażby szeroko przyjętej metodologii (rozszerzającej system znaków PTTK). Z drugiej strony, taki stan zapewnia sporą swobodę  i większe możliwości wykorzystania symboli, barw czy całych logotypów.

Niestety odnosimy wrażenie, że mimo wieloletniego zainteresowania turystyką aktywną i zaangażowania w jej promocję, nie udaje się nam szybko odpowiedzieć na proste pytania: jakie szlaki mamy w Polsce? Ile tych szlaków jest? Ile kilometrów? Nie bylibyśmy jednak sobą,  gdybyśmy mimo trudów i przeciwności nie próbowali tych odpowiedzi znaleźć, dlatego zapraszamy do wspólnego TROPIENIA SZLAKÓW!

JAK WYTROPIĆ SZLAK?

1. Będąc na spacerze, w drodze do pracy czy szkoły miej oczy szeroko otwarte – “znaki” czają się wszędzie!

2. Kiedy zwęszysz trop, zrób zdjęcie i prześlij na info@trail.pl (tytuł wiadomości: NA TROPIE SZLAKU).

Wszystkie nadesłane zdjęcia, po zaakceptowaniu przez moderatorów zostaną dodane go galerii pod artykułem. Dla najaktywniejszych tropicieli przewidujemy drobne upominki.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!