Park Krajobrazowy Stawki

Niewielki Park Krajobrazowy Stawki leży w północnej części województwa śląskiego, w gminie Przyrów. Chroni cenne przyrodniczo tereny leśne i bagienne, które są ostoją wielu rzadkich gatunków roślin oraz ważnym terenem siedliskowym ptaków. Wybierając się na wycieczkę rowerową wokół parku, można odwiedzić kilka pierwszorzędnych zabytków.

Należący do najmniejszych w Polsce Park Krajobrazowy Stawki leży na terenie tzw. Niecki Włoszczowskiej, a od południowego zachodu sąsiaduje z Wyżyną Krakowską. Park znajduje się w pradoline górnego biegu Wiercicy i Pilicy. Za sprawą swoich licznych stawów, cieków wodnych i terenów bagnistych jest ważną ostoją wielu gatunków ptaków, m.in. bociana czarnego i żurawia. Miejscową faunę współtworzą także traszki, ropuchy, węże i jaszczurki. W parku wyznaczono jeden rezerwat przyrody o nazwie „Wielki Las”, do którego w niedalekiej przyszłości ma dołączyć kilka następnych obszarów chronionych.

Pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych należy szukać raczej w otulinie parku, m.in. w Sygnatce i Janowie przy drodze krajowej nr 42. Alternatywą może być nocleg pod namiotem. Do Parku Krajobrazowego Stawki warto też przyjechać choćby na jednodniową wycieczkę z pobliskiej Częstochowy, albo przy okazji urlopu w położonym niedaleko Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Rozpoczynając swoją wycieczkę w położonej we wschodniej otulinie parku wsi Przyrów, warto zwrócić uwagę na jej najcenniejszy zabytek, jakim jest murowano-drewniany kościółek św. Mikołaja z początku XVI w. Innym ciekawym miejscem w tej miejscowości jest stary cmentarz żydowski.

Z Przyrowa do Parku Krajobrazowego Stawki nie prowadzą wprawdzie oznakowane szlaki turystyczne, jednak trasa do przebycia jest niezwykle prosta i do tego doskonale nadaje się dla rowerzystów. Trzeba najpierw przejechać mostem na lewy brzeg rzeki Wiercicy, a następnie kierować się polną drogą w kierunku wsi Knieja. Po około 5 km skręca się w lewo, do malutkiej osady Kopaniny. Stąd rowerowy szlak wiedzie na południe, pod lasem, w kierunku rezerwatu „Wielki Las”.

Będąc w tych stronach, warto zajrzeć też do położonej około kilometra na północ od Przyrowa Aleksandrówki. W miejscowości tej wznosi się wspaniały zespół klasztorny dominikanek. Powstał on w pierwszej połowie XVII w. i aż do XIX stulecia służył ojcom bernardynom. Nad całym, otynkowanym na biało kompleksem góruje wieża kościoła św. Anny. Niezwykle urokliwym miejscem jest tu także szeroki dziedziniec z krużgankami. Zespół klasztorny jest otoczony zabytkowym murem, w którego jednym z narożników stoi wysoka dzwonnica.

Park Krajobrazowy Stawki, fot. Hr.icio, Wikimedia Commons