Szkolenie MakeIT

Pod koniec września tego roku bierzemy udział w Warsztatach Make IT. Poniżej znajduje się treść informacji, jaką musimy w związku z tym zamieścić na swojej stronie. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na warsztatach przyczyni się do polepszenia działania serwisu i zachęci Was do jeszcze aktywniejszego działania!

 

WARSZTAT „MAKE IT” DLA FIRM

Nasze Przedsiębiorstwo uczestniczy w warsztatach „MAKE IT” realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez firmę DEA Konsulting Izabela Tokarska.
Warsztaty organizowane są w ramach projektu pn.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Oświadczenie o udziale w szkoleniu Make IT

 

Jeśli jużt eraz macie jakieś uwagi – zapraszamy do przesyłania ich na info@trail.pl. Z pewnością będą bardzo przydatne w identyfikacji problemów i projektowaniu ich rozwiązań.