COTG PTTK

COTG PTTK

Kraków | Strona WWW

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej prowadzi ponadto rozległą działalność służącą realizacji statutowych celów PTTK w dziedzinie turystyki górskiej, jest - najogólniej rzecz ujmując - centrum inspirującym i koordynującym całokształt działalności PTTK w tej ważnej dyscyplinie turystycznej. Jest więc placówką służącą krzewieniu wiedzy o górach, rozwojowi turystyki górskiej a także kształtowaniu właściwych, służących rozwojowi fizycznemu i duchowemu człowieka wzorców jej uprawiania.

Szlaki przypisane do tego Partnera