Oddział "Ziemi Wieruszowskiej" PTTK  w Wieruszowie

Oddział "Ziemi Wieruszowskiej" PTTK w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 11 98-400 Wieruszów | Strona WWW

Ziemia Wieruszowska to miejsce, w którym nie brakuje osób zainteresowanych turystyką i krajoznawstwem. Są wśród nich nauczyciele, którzy podejmują starania, aby krzewić idee krajoznawstwa i turystyki oraz poznawać piękno Ziemi Wieruszowskiej. Są wśród nich uczniowie, którzy bardzo chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez oddział i nie tylko. Niewątpliwie jednak osobą, która w największym stopniu przyczyniła się do tego, mimo różnych przeciwności losu, że oddział w dalszym ciągu funkcjonuje jest pan Andrzej Olbromski, wieloletni Prezes Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska, obecnie członek zarządu. To jemu należy się podziękowanie za zaangażowanie i wkład pracy w upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Szlaki przypisane do tego Partnera