Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski"

Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski"

ul. Jana Pawła II 9/10 (adres korespondencyjny Rynek 14), 62-200 Gniezno | Strona WWW

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” została powołana i zarejestrowana w 2003 r. jako stowarzyszenie skupiające osoby prywatne i prawne zainteresowane promocją i popularyzacją historii i turystyki, a zwłaszcza tych ich fragmentów które związane są z dynastią piastowską i powstawaniem państwa polskiego (piastowskiego). Stowarzyszenie w swych szeregach skupia ludzi którym zależy na integracji środowiska wokół zagadnień historycznych, ale także promocji regionu jako obszaru o znacznych walorach turystycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych.Do zadań Stowarzyszenia należy m.in. kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku Szlaku Piastowskiego i regionu w obrębie jego przebiegu, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu, czy też działania na rzecz zwiększania liczby turystów odwiedzających Szlak Piastowski i region.

Turystyczna trasa „Szlak Piastowski” przebiega przez najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związane z początkami państwa polskiego. Obejmuje ona teren Wielkopolski, Kujaw i Pałuk – tu Piastowie stworzyli Civitas Schinesghe – prapoczątki Polski.Trasa posiada dwie linie – jedna biegnie od Lubinia przez Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Kruszwicę Inowrocław, Włocławek; i druga, która biegnie od Kalisza przez Konin, Ląd, Giecz, Grzybowo, Gniezno, Biskupin, Żnin, Wenecję, Łekno, Wągrowiec.

Zabytki leżące na trasie Szlaku są autentycznymi obiektami z czasów Piastów – są to zarówno grody, pałace, obiekty sakralne – najważniejsze miejsca w dobie Piastów. A w muzeach Szlaku możemy obejrzeć przedmioty użytkowane w czasach piastowskich. Tu też powstały rekonstrukcje dające wyobrażenie o minionych czasach, o nieobecnym krajobrazie.Na Szlaku możemy spędzić jeden dzień – przyjeżdżając do któregoś obiektu, ale możemy też spędzić kilka dni poznając historię Piastów i przenosząc się do czasów historycznych, do czasów gdy powstawała tutaj Polska.

We wrześniu 2012r. Szlak Piastowski - jako wyjątkowa trasa turystyczna i kulturowa - otrzymał certyfikat za najlepszy produkt turystyczny 2012r. przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną.

Więcej informacji o Szlaku Piastowskim znaleźć można na oficjalnej stronie: www.szlakpiastowski.com.pl

Szlaki przypisane do tego Partnera