UrokiPojezierza.pl

UrokiPojezierza.pl

78-600 Wałcz | Strona WWW

Serwis UrokiPojezierza.pl jest pierwszym i jedynym portalem internetowym z zakresu turystyki, wydarzeń sportowych i kulturalnych na terenie Pojezierza Wałeckiego oraz Równiny Wałeckiej. Z dnia na dzień UrokiPojezierza.pl cieszą się coraz większą popularnością, a statystyki sukcesywnie rosną. Głównym celem realizowanym przez serwis Urokipojezierza.pl jest utworzenie kompleksowego regionalnego systemu promocji turystyki, co pozwoli na podniesienie poziomu zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej, wzmocnienie pozycji na turystycznej mapie Polski i Europy, a także pogłębienie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń.

Na portalu turysta znajdzie przewodnik po Pojezierzu Wałeckim, informacje o szlakach, poradnik turystyczny, bazę noclegową oraz informacje z regionu. Posiadamy największe kalendarium imprez na całym Pojezierzu Wałeckim.

Serwis UrokiPojezierza.pl jest członkiem Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna jest zupełnie nową strukturą na Pojezierzu Wałeckim - partnerstwem lokalnym o charakterze branżowym działającym formalnie jako stowarzyszenie z udziałem osób fizycznych i prawnych, podmiotów gospodarczych i mamy nadzieję, że w przyszłości gmin znajdujących się na terenie Pojezierza Wałeckiego.

Szlaki przypisane do tego Partnera