Związek Gmin Jurajskich

Związek Gmin Jurajskich

42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 42 | Strona WWW

Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Działa od końca 1991r. Założycielami związku było 15 gmin, obecnie do Z.G.J. należy 36 gmin.

Podstawowymi celami Związku są:

--- promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez różnego typu wydawnictwa, akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w targach turystycznych,

--- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, chcącymi inwestować na terenie Wyżyny,

--- rozwój turystyki wiejskiej,

--- ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Jury,

--- dążenie do gospodarczej i kulturalnej integracji gmin,

--- współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych,

--- opracowanie i popularyzacja budownictwa dostosowanego do krajobrazu.

Siedzibą Związku jest miasto Ogrodzieniec.