Babimost - zbiorowy grób powstańców wielkopolskich

grób

gm. Babimost, pow. zielonogórski, woj. lubuskie

Babimost, ul. Wolsztyńska

 • Krzysztof Lis 🦊
 • Krzysztof Lis 🦊

W północno-wschodniej części cmentarza parafialnego usytuowany jest zbiorowy grób powstańców wielkopolskich, poległych na początku 1919 r. w walkach o wyzwolenie miasta i okolic. Otacza go ogrodzenie betonowe na słupkach. Między dwiema częściami mogiły ustawiono pomnik – nieregularny pionowy element granitowy, z którego wyłania się płaskorzeźbiony krzyż, z czarną tablicą ku czci poległych bojowników. Na lewej krawędzi mogiły umieszczono prostopadle czarną płytę kamienną, na której widnieją nazwiska, wiek i miejsce zamieszkania dziesięciu pochowanych tu powstańców z Podmokla Małego, Babimostu, Nowego Kramska i Chobienic (z tym że Karol Przybyła pochowany jest na cmentarzu w Chobienicach). Lista strat odnotowuje dziewięciu spośród nich.

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

 1. Klfox

  Krzysztof Lis 🦊

  • Krzysztof Lis 🦊 - User reviews: Klfox about Babimost - zbiorowy grób powstańców wielkopolskich
 2. Klfox

  Krzysztof Lis 🦊

  • Krzysztof Lis 🦊 - User reviews: Klfox about Babimost - zbiorowy grób powstańców wielkopolskich

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię