Zdjęcia

  • Krzysztof Lis 🦊  - Błotnica - tablice upamiętniające ofiary I i II wojny światowej oraz powstańców wielkopolskich
  • fot. Dawid Głaz 22.08.2019 - Błotnica - tablice upamiętniające ofiary I i II wojny światowej oraz powstańców wielkopolskich
  • fot. Dawid Głaz 22.08.2019 - Błotnica - tablice upamiętniające ofiary I i II wojny światowej oraz powstańców wielkopolskich
  • WOJTEK D. 12.09.2019 - Błotnica - tablice upamiętniające ofiary I i II wojny światowej oraz powstańców wielkopolskich