Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

muzeum

Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane

Centrum realizuje działalność edukacyjną poprzez wystawy czasowe o tematyce związanej z Tatrami i ochroną przyrody, projekcje filmów przyrodniczych, sprzedaż wydawnictw oraz organizację zajęć dydaktycznych, konkursów i prelekcji.

Centrum mieści sie przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godz. 8.00–16.00.

 W sprawach związanych ze zwiedzaniem Centrum:

18 20 23 312

  Serdecznie zapraszamy.

Regulamin Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego 1. Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni świątecznych w godzinach 8.00 – 16.00; ostatnie wejście o godzinie 15:30.2. Za wstęp do Centrum pobierane są opłaty w wysokości:a)    bilet normalny – 5 złb)    bilet ulgowy – 2,50 złc)    bilet 7-dniowy normalny 25 złd)    bilet 7-dniowy ulgowy 12,5 złe)    bilet grupowy normalny (grupa do 10 osób) 45 złf)    bilet grupowy ulgowy (grupa do 10 osób) 22.50 zł

Wstęp do sali wystaw czasowych jest bezpłatny

3. Zwolnieni z opłat są:a)    mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się dowodem osobistymb)    dzieci w wieku do 7 latc)    uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, d)    przewodnicy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren parku potwierdza ważna legitymacja przewodnicka4. Bilety ulgowe przysługują:a)    uczniom szkół i studentomb)    emerytom i rencistomc)    osobom niepełnosprawnymd)    żołnierzom służby czynnej5. Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety wstępu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi.6. Bilet wstępu do Centrum jest jednocześnie biletem wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, ważnym w dniu wystawienia. 7. Bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego zakupiony w punktach poboru opłat za wstęp uprawnia w dniu jego wystawienia do bezpłatnego wejścia do Centrum. 8. W Centrum może jednocześnie przebywać maksymalnie 100 osób. 9. Projekcje filmów edukacyjnych odbywają się bez dodatkowych opłat. Filmy wyświetla się dla grupy liczącej, co najmniej 10 osób.10. W Centrum mogą odbywać się bezpłatne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez TPN lub po uprzednim uzgodnieniu przez instytucje współpracujące z Parkiem.11. Na pisemny wniosek zainteresowanej instytucji lub organizacji możliwe jest wynajęcie sali audiowizualnej wraz z wyposażeniem.12. Koszt wynajęcia sali, o której mowa w pkt 7 ustala się na: 100 zł za godzinę. Należność płatna z góry przelewem na konto TPN lub bezpośrednio w kasie TPN.13. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Parku może wyrazić zgodę na ulgowe (60 zł za godzinę w soboty i niedziele lub 40 zł za godzinę w dni powszednie) lub bezpłatne korzystanie z sali audiowizualnej TPN.14. Na terenie sali wystawowej i audiowizualnej Centrum zabronione jest:a)    dotykanie oraz niszczenie eksponatów,b)    bieganie i hałasowanie,c)    zakłócanie spokoju innym zwiedzającym,d)    spożywanie posiłków.15. Ogród Roślinności Tatrzańskiej jest czynny i udostępniony do zwiedzania od godziny 7.00 do zmierzchu.16. Zabrania się wprowadzania psów do Ogrodu Roślinności Tatrzańskiej, za wyjatkiem psów - przewodników osób niewidowmych.17. Na terenie Ogrodu Roślinności Tatrzańskiej wolno poruszać się tylko po wyznaczonych ścieżkach.

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię