Mosina - miejsce spoczynku Piotra Mocka

grób

gm. Mosina, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Mosina, ul. Kościuszki

  • fot. Dominik Miczko

Na cmentarzu parafialnym, przy poprzecznej dróżce na lewo od głównej alejki, znajduje się grób rodziny Górków. W mogile tej pochowany jest Piotr Mocek, o czym przypomina napis umieszczony 24 XII 2008 r. w dolnej części nagrobka.

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię