Odolanów - symboliczny grób upamiętniający poległych powstańców

ciekawostka

gm. Odolanów, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie

Odolanów, ul. Chwaliszewska

  • fot. Andrzej Kaleniewicz
  • fot. Andrzej Kaleniewicz

Na cmentarzu parafii św. Marcinaj, na prawo od głównej bramy, znajduje się grób symboliczny. Przykryty jest płytą kamienną, na której umieszczono duży krzyż z czarnego kamienia z napisem ku czci pomordowanych w Katyniu oraz dwie tablice, upamiętniające poległych powstańców wielkopolskich i członków konspiracyjnej grupy „Błyska” z 1945 r.

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię