Rogalińskie łęgi i starorzecza

Rogalin, Rogalński Park Krajobrazowy

  • Dąb Edward

Obszar mocno meandrującej niegdyś Warty obfituje dziś w strorzecza i liczne małe bezodpływowe zbiorniki wodne porośnięte wokół trzcinami i trawami w asyście pokaźnych rozmiarów dębów szypułkowych, będących pozostałością dawnych lasów grądowych. Znajduje się tu 1435 takich okazów, z czego 860 uznano za pomniki przyrody. Najsłynniejsze z nich Lech, Czech i Rus oraz Dąb Edward rosną nieopodal pałacu. Co ciekawe większość "turystów" przyjeżdżając do Rogalina jest przekonana, że rośnie tu Dąb Bartek...

Niezwykle cenne walory przyrodnicze okolic Rogalina zadecydowały o powstaniu Rogalińskiego Praku Krajobrazowego oraz wytyczeniu obszarów ochronnych NATURA 2000. Rzeczywiście, jest to piękny zakątek, w którym możemy odpocząć, napatrzeć się i zapomnieć przez chwilę o wszystkich problemach cywilizacyjnych :)

Przez obszar przebiegają: czerwony szlak będący częścią Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania i zielony Rowerowy Szlak Warty.

Fot. Hania & Aga

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię