Solec Kujawski - miejsce spoczynku Michała Dyrdy oraz Franciszka Piotrowskiego

grób

gm. Solec Kujawski, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie

Solec Kujawski (ul. 23 Stycznia)

  • Krzysztof Lis 🦊
  • fot. Marcin Kruszka

Na cmentarzu znajdującym się przy tym kościele, na lewo od wejścia, pochowano w zbiorowym grobie Michała Dyrdę z Jaksic i Franciszka Piotrowskiego z Pęchowa, poległych w 1919 r. w starciu pod pobliską Chrośną. Na zwieńczonym krzyżem okazałym nagrobku umieszczono cztery tablice z napisami oraz płaskorzeźbę Chrystusa podtrzymującego poległego umundurowanego powstańca. Wokół postawiono ozdobne ogrodzenie betonowe, w którego narożnikach znajdują się kamienne znicze. Powstańców ekshumowano na to miejsce 29 III 1921 r. z pierwotnego miejsca pochówku w lesie pod miastem, a nagrobek po zniszczeniu przez hitlerowców postawiono na nowo w 1945 r.

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

  1. Klfox

    Krzysztof Lis 🦊

    • Krzysztof Lis 🦊  - User reviews: Klfox  about Solec Kujawski - miejsce spoczynku Michała Dyrdy oraz Franciszka Piotrowskiego

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię