Wągrowiec - zbiorowy grób powstańców wielkopolskich

grób

gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie

Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska

  • Krzysztof Lis 🦊 12-03-2019
  • fot. Andrzej Kaleniewicz

Na tzw. nowym cmentarzu farnym, na prawo od wejścia, znajduje się zbiorowy grób powstańców wielkopolskich. Duża mogiła ziemna obramowana jest krawężnikiem betonowym. Nagrobek z tego samego materiału (proj. Hieronim Grochowicz) ma formę schodkowej ściany z napisem Poległym bohaterom powstania wlkp., zwieńczonej rzeźbą orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Pośrodku niej widnieje duży czarny krzyż, a po bokach białe tablice z nazwiskami 29 poległych powstańców z okolic Wągrowca. Lista strat wymienia 24 z nich (w trzech przypadkach podając inne brzmienie nazwisk), a także dwóch poległych w wojnie polsko-bolszewickiej; 19 z nich pochowanych jest na tym miejscu. Nagrobek ustawiono 16 VI 1929 r.; zniszczony został przez hitlerowców i zrekonstruowano go po wyzwoleniu.

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

  1. Klfox

    Krzysztof Lis 🦊 12-03-2019

    • Krzysztof Lis 🦊 12-03-2019 - User reviews: Klfox  about Wągrowiec - zbiorowy grób powstańców wielkopolskich

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię