Witkowo - pomnik powstańców wielkopolskich

pomnik

gm. Witkowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie

Witkowo, ul. Park Kościuszki

  • Krzysztof Lis 🦊
  • fot. Dominik Miczko

Na dawnym nowym rynku odsłonięto 13 X 1968 r. (w czasie obchodów 600-lecia Witkowa) pomnik w formie strzelistego słupa z elementów betonowych (obecnie otynkowanych), tworzących w przekroju kształt krzyża. Na wysokości około 2 m umieszczono na nim metalowe płaskorzeźby i tablice z napisami ku czci Tadeusza Kościuszki, a także witkowian uczestniczących w walkach o wolność Ojczyzny, powstańców wielkopolskich, żołnierzy Września, więźniów obozów koncentracyjnych, żołnierzy polskich i radzieckich, partyzantów, bohaterów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne oraz poległych za umacnianie władzy ludowej. Od strony północnej znajduje się płaskorzeźba z krzyżem powstańczym i głowami dwóch powstańców. Po odrestaurowaniu monument odsłonięto ponownie 11 XI 1993 r. jako pomnik powstańców wielkopolskich i poległych w obronie Ojczyzny. W 2005 r. umieszczono na nim nowe tablice, w 2009 r. odnowione zostało otoczenie pomnika.

Użytkownicy piszą... (Dodaj)

  1. Klfox

    Krzysztof Lis 🦊

    • Krzysztof Lis 🦊  - User reviews: Klfox  about Witkowo - pomnik powstańców wielkopolskich

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię