Zamek w Bodzentynie - rezydencja biskupów krakowskich

Bodzentyn, kielecki, świętokrzyskie

  • Kościół
  • Widok przez bramę
  • dziedziniec
  • dzeidziniec
  • Piaskowcowa brama
  • Wejście

Gotycki zamek został zbudowany w 1380 r. przez bpa Floriana z Mokrska na miejscu drewnianego zameczku, wybudowanego przez bpa Bodzęta - założyciela miejscowości z 1355 roku.Ruiny znajdują się na wysokiej skarpie nad rzeką Psarką. Kolejni zarządcy dobudowywali i rozbudowywali zamek nadając mu renesansowy styl. Od strony północnej powstało skrzydło mieszkalne, a pod koniec XV w dobudowano skrzydło wschodnie. Skrzydło południowe powstało w wieku XVII - była to ostatnia przebudowa zamku, którą ukończono pod okiem bpa Jana Małachowskiego herbu Nałęcz, który to właśnie herb został umieszczony w nadprożach okien. Remont ten trwał blisko 80 lat i zmienił wygląd zamku na barokowy.Z przedzamcza na dziedziniec wprowadzała gości brama z czerwonego piaskowca, która przetrwała po dziś dzień. Dziedziniec z trzech stron otaczały skrzydła zamku, każde posiadało 3 kondygnacje i były przykryte uskokowym dachem. W 1789 r. w wyniku decyzji politycznych dobra kościelne przejęło państwo, w wyniku czego opustoszały zamek wykorzystywano początkowo jako spichlerz a następnie szpital wojskowy (do 1814 r.). W wieku XIX zamek nie był jeszcze ruiną - mimo braku stałego rezydenta, w kilku salach urządzano bale dla mieszczan Bodzętyna, jednak w następnych latach stał się on źródłem materiału do budowania okolicznych domów.W 1902 r. ruiny zamku uznano za zabytek - zachowały się do dziś jedynie szczątki murów, piaskowcowa brama, dwie tarcze herbowe widoczne ponad otworami okiennymi (Nałęcz i Ślepowrony). Ogólny plan zamku jest jednak łatwo rozpoznawalny w terenie.

Ciekawostki i mroczne historie:

  • W 1413 r. przebywał tu podczas powrotu z pielgrzymki na Święty Krzyż, Władysław Jagiełło. 
  • W zamkowych lochach przetrzymywano arian i kalwinistów. Podobno jeden z przetrzymywanych innowierców został zamknięty razem ze swymi "heretyckimi księgami" i był tak zaglodzony, że je zjadł.

Dodaj swoją opinię

Zaloguj się aby dodać opinię