Zdjęcia

  • Spod Rogacza na Wysoką - kumba
  • Przy kapliczce pod Niemcową - kumba