Magda Wozna

Magda Wozna

@trail.pl z Zielona Gora, Spawaczy 7/39