• nazwa: Szlak śladami nadsańskich umocnień
  • długość: 127,4 km
  • oznakowanie: rowerowy czarny