• nazwa: Szlak Trzebnicki czerwony
  • długość: 31,3 km
  • oznakowanie: rowerowy czerwony