• nazwa: Szlak rowerowy R-1
  • długość: 15,2 km
  • oznakowanie: rowerowy czarny