• nazwa: Szlak Stu Jezior
  • długość: 109,0 km
  • oznakowanie: rowerowy czarny