• nazwa: Szlak rowerowy "Wokół Jezior" (Duża Pętla)
  • długość: 32,4 km
  • oznakowanie: rowerowy zielony