• nazwa: Szlak przez labirynt Błędne Skały
  • długość: 1,6 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony