• nazwa: Żółty szlak pieszy: Dolina Małej Łąki - Przełęcz Kondracka
  • długość: 2,5 km
  • oznakowanie: pieszy żółty