• nazwa: Szlak Greenway Przysłup
  • długość: 30,6 km
  • oznakowanie: rowerowy niebieski