• nazwa: Żółty szlak pieszy: Gronik - Kopa Kondracka
  • długość: 6,4 km
  • oznakowanie: pieszy żółty
  • Widoki z Kopy Kondrackiej
  • Widoki z Kopy Kondrackiej
  • Widoki z Kopy Kondrackiej
  • Widoki z Kopy Kondrackiej
  • Na Kopie :)