• nazwa: Zielony Szlak z Kuźnic przez Nosal do przystanku "Murowanica"
  • długość: 2,3 km
  • oznakowanie: pieszy zielony