• nazwa: Zielony szlak z Jaszczurówki przez Dolinę Olczyską do Toporowej Cyhrli
  • długość: 5,7 km
  • oznakowanie: pieszy zielony