• nazwa: Czarny szlak Droga Pod Reglami spod Wielkiej Krokwi do Kirów
  • długość: 7,5 km
  • oznakowanie: pieszy czarny
  • poglądowy wykres wysokości przebiegu szlaku