• nazwa: Czarny szlak pieszy z Wielkiego Stawu na Kozi Wierch
  • długość: 1,3 km
  • oznakowanie: pieszy czarny
  • sesja zdjęciowa na Kozim Wierchu
  • poglądowy wykres wysokości szlaku
  • sesja zdjęciowa na Kozim Wierchu
  • sesja zdjęciowa na Kozim Wierchu
  • sesja zdjęciowa na Kozim Wierchu