• nazwa: Szlak kajakowy Drawa
  • długość: 175,4 km
  • oznakowanie: wodny kajakowy
  • fot. M. Bylina - Głuchowska, materiały DPN
  • Postój
  • Drawa w listopadzie
  • Drawa w listopadzie