• nazwa: Niebieski szlak rezerwatów przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
  • długość: 30,8 km
  • oznakowanie: pieszy niebieski