• nazwa: Łódzki szlak konny Jury Wieluńskiej
  • długość: 51,1 km
  • oznakowanie: konny nizinny