• nazwa: Żółty szlak pieszy "Rówienka" z Polany przez Pielgrzymy na Słonecznik
  • długość: 2,3 km
  • oznakowanie: pieszy żółty
  • Polana
  • początek szlaku, na prawo Kotki
  • teren podmokły jest zabezpieczony kładkami