• nazwa: Czerwony szlak Maksymilianowo - Gościeradz (PKS)
  • długość: 17,3 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony