• nazwa: Żółty szlak pieszy: Sanok - Orli Kamień
  • długość: 5,0 km
  • oznakowanie: pieszy żółty