• nazwa: Zielony szlak Dziekanów Leśny (MPK) - Żelazowa Wola (Parking)
  • długość: 59,0 km
  • oznakowanie: pieszy zielony