• nazwa: Czarny szlak Janówek (PKP) - Suchocin
  • długość: 1,2 km
  • oznakowanie: pieszy czarny