• nazwa: Czarny szlak Ponurzyca-Papizy - Podbiel
  • długość: 1,7 km
  • oznakowanie: pieszy czarny